ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: ئاو وسي تو نه‌وس
ترجمه: آب مي ايستد (ولي) تو نايست
توضیح: سرعت و تلاش مداوم در كار. دلسرد نشدن
ضرب المثل: ئاوياري زه‌له
ترجمه: آبياري ني زار كردن است
توضیح: كنايه از كار بيهوده
ضرب المثل: ئايم تا ده ئه‌سب نه‌كه‌في ئه‌سب سواري ياد نيه‌گري
ترجمه: آدم تا از اسب نيفتد اسب سواري ياد نمي گيرد
توضیح: نظير: كار نيكو كردن از پر كردن است. تجربه، مستلزم كار زياد و گذشت زمان است
ضرب المثل: ئايم خوه‌ش حساو شه‌ريك مال مه‌ردمه
ترجمه: آدم خوش حساب، شريك اموال مردم مي شود
توضیح: خوش حساب باش تا قبولت داشته باشند
ضرب المثل: ئايم فره‌خوه‌ر دو جا مري
ترجمه: آدم پر خور دو بار مي ميرد
توضیح: نظير: اسير بند شكم را دو شب نگيرد خواب شبي ز معده ي سنگي شبي ز دلتنگي
ضرب المثل: ئه‌را تمام مه‌ردم دايه ئه‌را ئيمه باوه‌ژن
ترجمه: براي تمام مردم مادر، براي ما زن بابا
توضیح: در حق بعضي لطف و در حق بعضي بدي و ناسپاسي كردن
ضرب المثل: ئه‌را چال پاي بنارم؟
ترجمه: مگر چاله ي مسير سر بالايي هستم؟
توضیح: مانع پيشرفت ديگران نبودن.
ضرب المثل: ئه‌را زگم نيه ئه‌را قه‌درمه
ترجمه: به خاطر شكمم نيست، براي قدر و ارزشم است
توضیح: در جواب بي حرمتي و مهمان نوازي نكردن گويند
ضرب المثل: ئه‌را شيشه‌ي بشكي؟
ترجمه: مگر شيشه اي شكسته شوي
توضیح: ترغيب به صبر و تحمل كردن
ضرب المثل: ئه‌رام بگيرن سورم ئه‌را به‌ولي به‌ن
ترجمه: براي من گريه كنيد زيرا عروسي ام را به «بولي»- اسم يكي از دهستانهاي دور دست ايلام- مي برند
توضیح: مشكل من از شما بيشتر است
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز