ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: م ده مه‌کینه دیام، کلاو ت ئاردینه
ترجمه: من از آسیاب می آیم کلاه تو آردی شده
توضیح: نظیر: من از بغداد می ایم تو تازی می گویی
ضرب المثل: میه‌ی یه‌که‌تر گورگ برده‌ی سگ ژار مل خوه‌ی شکان
ترجمه: گرگ، گوسفند دیگری را برده است، سگ فقیر گردن خود را می شکند
توضیح: نظیر: کاسه داغ تر از آش
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز