به اطلاع عموم مردم شریف استان ایلام میرساند که رستوران قصرزرین ایلام دارای غذاهای ایرانی وفرنگی باکیفیت عالی وزیرنظرسرآشپزمجرب می باشد.
2237363-09183405214
http://ghasrezarin.blogfa.com
ایلام-میدان کشوری-پشت شرکت نفت-کوچه بشارتی-جنب بیمه آسیا
نظرات:
عمر سایت: 14سال و 15ماه و -1روز