اولین وبا تجربه ترین موسسه آموزشی پژوهشی در استان ایلامطراحی و اجرای دوره های آموزشی ) كوتاه مدت ، بلند مدت ، سمينارها و همايش هاي علمي وتخصصي منطقه اي ،كشوري وبين المللي ) ارائه خدمات آموزشي در زمينه هاي آموزشي مورد نياز ادارات وسازمانهاي دولتي وخص
0841-2228656-09181410856 0841-2228656
arian_iraco@yahoo.com
http://www.aryan-re.com
ايلام –بلوار شهيد مدرس –خ حر
نظرات: