گنجینه موسیقی

 • موسیقی های ارائه شده در این بخش ترجیحاً متناسب با زبان غالب استان انتخاب شده اند.
 • برای حفظ حقوق ارائه کنندگان این آثار، موسیقی ها با کیفیت متوسط پخش می گردند. در صورت تمایل به دریافت نسخه با کیفیت می توانید از طریق عرضه کنندگان این آثار اقدام به خرید آثار نمایید.
 • در صورتیکه آثاری متناسب با این بخش می شناسید، از قسمت ارتباط با ما اقدام فرمایید.
  نام آلبوم: محرم | علي انصاري (۳۳۹)
  محرم - علي انصاري
  • ۱- قطعه 1موسیقی کُردی
  • ۲- قطعه 2
  • ۳- قطعه 3موسیقی کُردی
  • ۴- قطعه 4
  • ۵- قطعه 5موسیقی کُردی
  • ۶- قطعه 6
  نام آلبوم: رقص هاي لرستان | احمد عليرضايي (۵۹۲)
  رقص هاي لرستان - احمد عليرضايي
  • ۱- سيت بيارم
  • ۲- سنگين سما
  • ۳- هر بزازكا
  • ۴- عروس بزن حنابنان
  • ۵- سي پا
  • ۶- كبك من
  • ۷- دو پا
  • ۸- شانه شكي
  • ۹- چشم سياه
  • ۱۰- زنگ زنگ
  • ۱۱- اوشاري
  • ۱۲- سيت بيارم پاپي
  • ۱۳- سوار بازي
  • ۱۴- عشايري
  • ۱۵- چپي
  • ۱۶- چماريونه
  نام آلبوم: كرمانشان | حشمت الله لرنژاد (۲۰۹۰)
  كرمانشان - حشمت الله لرنژاد
  • ۱- كرماشانموسیقی کُردی
  • ۲- قطعه 2موسیقی کُردی
  • ۳- قطعه 3موسیقی کُردی
  • ۴- قطعه 4موسیقی کُردی
  • ۵- قطعه 5موسیقی کُردی
  • ۶- قطعه 6موسیقی کُردی
  • ۷- قطعه 7موسیقی کُردی
  نام آلبوم: حريره | جلال الدین محمدیان (۴۸۹)
  حريره - جلال الدین محمدیان
  • ۱- قطعه 1موسیقی کُردی
  • ۲- حريرهموسیقی کُردی
  نام آلبوم: گافاره | علي محمد ارسلاني (۶۷۲)
  گافاره - علي محمد ارسلاني
  • ۱- گافاره - قطعه 1موسیقی کُردی
  • ۲- گافاره - قطعه 2موسیقی کُردی
  • ۳- گافاره - قطعه 3موسیقی کُردی
  • ۴- گافاره - قطعه 4موسیقی کُردی
  • ۵- گافاره - قطعه 5موسیقی کُردی
  • ۶- گافاره - قطعه 6موسیقی کُردی
  • ۷- گافاره - قطعه 7موسیقی کُردی
  • ۸- گافاره - قطعه 8موسیقی کُردی
  • ۹- گافاره - قطعه 9موسیقی کُردی
  • ۱۰- گافاره - قطعه 10موسیقی کُردی
  • ۱۱- گافاره - قطعه 11موسیقی کُردی
  • ۱۲- گافاره - قطعه 12موسیقی کُردی
  • ۱۳- گافاره - قطعه 13موسیقی کُردی
عمر سایت: 18سال و 14ماه و 2روز