گنجینه موسیقی

 • موسیقی های ارائه شده در این بخش ترجیحاً متناسب با زبان غالب استان انتخاب شده اند.
 • برای حفظ حقوق ارائه کنندگان این آثار، موسیقی ها با کیفیت متوسط پخش می گردند. در صورت تمایل به دریافت نسخه با کیفیت می توانید از طریق عرضه کنندگان این آثار اقدام به خرید آثار نمایید.
 • در صورتیکه آثاری متناسب با این بخش می شناسید، از قسمت ارتباط با ما اقدام فرمایید.
  نام آلبوم: کنسرت کامکارها | شهرام ناظری (۸۴۳)
  کنسرت کامکارها - شهرام ناظری
  • ۱- بوتورایموسیقی کُردی
  • ۲- واران وارانهموسیقی کُردی
  • ۳- په روانهموسیقی کُردی
  • ۴- که ژاوهموسیقی کُردی
  • ۵- گل وه نه وشهموسیقی کُردی
  • ۶- وه له من یا خیموسیقی کُردی
  • ۷- کابوکیموسیقی کُردی
  نام آلبوم: گزیده سنتورنوازی | اردوان کامکار (۲۸۲)
  گزیده سنتورنوازی - اردوان کامکار
  • ۱- دریا
  • ۲- با شتاب
  • ۳- زاگرس
  نام آلبوم: مطرب مهتاب رو | شهرام ناظری (۳۵۹)
  مطرب مهتاب رو - شهرام ناظری
  • ۱- مطرب مهتاب رو
  • ۲- آواز با تنبور
  • ۳- گندم
  • ۴- یار آئینه است ...
  • ۵- گل و خارموسیقی کُردی
  نام آلبوم: بهاران آبیدر | شهرام ناظری - بیژن کامکار (۲۵۶)
  بهاران آبیدر - شهرام ناظری - بیژن کامکار
  • ۱- بهاران آبیدرموسیقی کُردی
  • ۲- فغان بربط
  • ۳- آواز راست پنجگاه
  نام آلبوم: کنسرتی دیگر | شهرام ناظری (۳۵۹)
  کنسرتی دیگر - شهرام ناظری
  • ۱- چهار مضراب
  • ۲- در بهار امید
  • ۳- مثنوی
  • ۴- هروایهموسیقی کُردی
  • ۵- دوبیتی خوانی
عمر سایت: 18سال و 14ماه و 3روز