گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 توشمال

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
توشمال از مناصب حکومتی ایران از دوره مغول تا اواخر دوره صفوی است که با عنوان امیر نیز آمده است. گرهارد دورفر توشمال‌ را واژه‌ای‌ مغولی ‌دانسته‌ و این ‌معانی ‌را برای ‌آن ‌ذكر كرده‌است‌: مأمور عالی ‌مقام‌ ، مأمور جمع‌ آوری ‌مالیات‌، و فرستاده ‌شاه ‌و وزیر در مجمع‌ نظامیان‌ و دیوانیان عالی مقام. توشمال در تركی‌ به ‌همان ‌معانی ‌مغولی‌ است‌ و به‌ سالخوردگان ‌با تجربه‌ و وزیر و صاحب‌ منصب‌ عالی‌ مقام ‌نیز اطلاق‌ می‌شود. توشمال در ایلات کرد و لر استان های ایلام و کرمانشاه و لرستان به رئیس ایل اطلاق می‌گردد. از وظایف عمده توشمال افزون بر حفظ امنیت و نظارت بر امور مختلف ایل که از طریق پلیس و انتظامات صورت می‌گرفت وهمچنین جمع‌آوری مالیات مرسوم بود. عنوان کریم خان زند، توشمال بود و او را توشمال کریم می‌خواندند که در آن دوره به معنای «بزرگتر قوم» بود. عباس عزاوی پژوهشگر عراقی، حاکم موصل را توشمال زینل معرفی کرده است.
  زيرمجموعه: لغات و اصطلاحات   آخرين ويرايش توسط: مخفي
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  1/4531 ثانيه