گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 توشمال صیدرضا احمدی(علان)

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
توشمال صیدرضا احمدی فرزند کدخدا علان آخرین توشمال و سرپرست ایل باستانی ریزه ون : اقدامات توشمال صید رضا: ۱- گردآوری و سروسامان دادن دوباره ایل ریزه‌ون: ایل ریزه‌ون که بعد از ورود والییان لر به استان که طی چندین نبرد شکست خورد و دچار فروپاشی شده بود و اکثر مردم ایل مجبور به مهاجرت از استان شده بودن بعد از حدود ۱۰۰سال دوباره با روی کار آمدن توشمال صید رضا احمدی (علان)، توشمال اقدام به جمع‌آوری و سروسامان دادن دوباره ایل ریزه ون در داخل و خارج استان نمود. ۲- جنگ گه وز (گاوز)بعد از فروپاشی ایل ریزه‌ون زمین‌های آباد گه وز توسط مردم میش خاص تصرف شده بود که توشمال صید رضا با در دست داشتن ته جک قولنامه زمین‌ها و گرد آوری تمام ریزه‌وندهای داخل و خارج استان جهت بازپسگیری زمین‌های گه وز وارد جنگ شده و طی چندین جنگ موفق به بازپسگیری زمین‌های گه وز شد ۳- بیرون راندن عده‌ای از مردم تیره خیروند ایل خزل (کلی کلی) از زمین‌های شمالی ریزه‌ون: در شهریور ۱۳۲۰ بعد از اینکه توشمال برای دیدار عبدالحسین خان ابوقداره رفته بود عده‌ای از مردم طایفه خیروند ایل خزل بعد از خلع رضا شاه اقدام به تصرف زمین‌های روستاهای موشکان، جوب خانم، و شهرک شباب کرده بودند و همچنین تمام مردم آن مناطق را آواره کرده بودند و تا مرحله شخم زمین‌ها نیز پیش رفته بودن و تا این خبر به توشمال می‌رسد، جهت پسگیری و بیرون راندان متجاوزان اقدام می‌کند و طی یک جنگ موفق به بازپسگیری زمین‌ها و اسکان دوباره مردم در آنجا می‌کند. ناگفته نماند این موضوع به گفته بزرگان دو طایفه می‌باشد. ۴- تبعید به مدت ۷ سال به قزوین به علت کشتن ماموران ظالم حکومت شاهنشاهی.
  زيرمجموعه: بزرگان   آخرين ويرايش توسط: احمد
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/1172 ثانيه