گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 چال زغال

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
چال زغال:چال زغال مرز بین ایل ریزه ون و لکستان واقع در بلاوه خشکه شهرستان چرداول ایلام است. این چاه توسط توشمال صیدرضا احمدی آخرین توشمال ایل ریزوند و محمدرحیم خان دارابی خان بیژنوند به عنوان مرز بین ایل ریزه ون و ایل بیژنوند مشخص شد .این چاه به چال زغال یا چاه دوستی دو ایل معروف است.
  زيرمجموعه: ايلات و عشاير   آخرين ويرايش توسط: احمد
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/1016 ثانيه