گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 رواج خرافه پرستی و عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر آن

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
از زمان آغاز حیات اجتماعی ،انسانها در صدد برآمدند تا به مدد افکار وابزار نسبت به حوادث آینده وقوف یابند و از اتفاقات نا خوشایند جلو گیری بعمل آورند تا بدین گونه بر ترس ها فائق شوند وبه احساس امنیت دست یابند . این نقطه را می توان زمان زایش و ترویج باورهای خرافی دانست . تعریف خرافات : از آنجا که همواره با زمینه های اجتماعی – فرهنگی و سیاسی اقتصادی پیوند دارد ،ارائه تعریفی دقیق از آن به سختی آمکان پذیر است . به عبارت دیگر ،استعمال لفظ خرافه نسبی است و به زمان و مکان بستگی دارد . چنانجه اروپا در قرون وسطی غرق در عقایدی بود که امروزه خرافی شناخته می شوند (جادو ،دیو،پری،پزشکی آمیخته با جادو). در مقابل برخی عقاید که در آن زمان خرافه شناخته می شدند امروزه مورد تایید می باشند (www.critic.ir) با این حال از دیدگاهی علمی خرافه را می توان باور های غلط و باطلی دانست که اساس عقلی وعلمی ندارد . در واقع خرافه به اموری اطلاق می شود که نمی توان تبیین علت ومعلولی از آن بدست داد . یک امر خرافه ،قضاوتی پیشین و در مواردی عقیده ای عجولانه است که بدون بررسی قبلی عنوان می شود و می تواند صورت پیشگیری یابد . خرافات را از دیدگاهی جامعه شناختی می توان به عنوان مجموعه رفتار و نگرش ها ی یک گروه دانست . خرافات اجتماعی حاصل محیطی است که درآن زندگی می کنیم وحامل طرز تفکر غالب گروه است . اساس خرافات را وضع اجتماعی باور ها وتجربیات خاصی است که به گروه منتقل می شود تشکیل می دهند (بیرو:1366؛290) انواع خرافات : 1-خرافات شخصی وفردی(تصور شخص در مورد سعدو نحس بودن رنگها ،روزها ،مکانها ،لباسها،.....) 2-خرافات اجتماعی (خوش شانسی ،بدشانسی،آینه شکستن ،جاهای مراد،فالگیری ،عطسه زدن و....) 3-خرافات دینی (اعتقاد به ارواح،پرستش درخت ،حیوانات ،ارواح نیاکان و....) 4- تجربه های غیبی (اشباح،خانه های جن زده ،پیشگویی و.....) بطور کلی از دیدگاه اجتماعی خرافه یک پدده روانی اجتماعی است که از هزاران سال پیش تاکنون در ذهن بشر چنان نفوذ کرده است که طرز تفکر او را تحت تاثیر و سلطه خود در آورده است. بررسی زمینه های اجتماعی و فرهنگی بروز خرافات نشان می دهد که برخلاف تصور رایج ،خرافات به هیچ وجه چیزی غیر طبیعی و عجیب نبوده است .بلکه با شیوه های بنیادین اندیشیدن واحساس کردن و بطور کلی با نحوه پاسخ دهی انسانها در برابر محیط پیوند تنگاتنگی داشته است.
  زيرمجموعه: شيوه زندگي   آخرين ويرايش توسط: شهرام صفري
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  1/2031 ثانيه