گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 بيجنوند

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
بنام خداي بي همتا دهستان بيجنوند درشمال شرقي استان ايلام ودرشهرستان شيروان چرداول واقع شده است.گويش مردم اين دهستان لكي ميباشد.اين دهستان بالغ بر ده روستاي كوچك وبزرگ را شامل مي شود كه مركزيت آن روستاي زيرتنگ ميباشد.اين دهستان  هم مرز بااستان لرستان ازقسمت روستاهاي نيدوله عليا وسفلي ميباشد واين مرز بصورت مرز آبي (رودخانه سيمره) ميباشد.
  زيرمجموعه: ايلات و عشاير   آخرين ويرايش توسط: رضا رضايي
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/1133 ثانيه