گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 ترانه‌های ایلامی

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
ترانه هاي غمگين : که آهنگي سوزناک دارند وموضوع آنها شکايت از روزگار - دوري يار - گله از معشوق و بد اقبالي است . هوره : هوره يا کزه - آوازي اساطيري وبا سابقه است که از روزگاران بسيار دور - در ميان مردمان ديار ايلام رايج بوده است . شعر هوره را بيشتر چوپانان - شکارچيان وکوهنوردان مي سرايند وموضوع آنها - عاشقي - دلاوري - غريبي - - زيبايي طبيعت ومعشوقه است . عده اي مي گويند : هوره يادگار دوره ي ماد وعشاير منطقه ي زاگرس است وعده اي هم معتقدند که سرودهاي زرتشت با اين آهنگ خوانده شده است . هر کدام از بخش هايش هوره را ده نگ مي گويند ودر مقامهاي مختلف خوانده مي شود . گوراني : گوراني آواز شادي است که بيشتر به همراه موسيقي خوانده مي شود . موضوع شعر گوراني - بيشتر عاشقانه - اجتماعي وحماسي است . ساري خواني : ساري - ترانه هايي لري است که با آهنگي سوزناک خوانده مي شود برا ي خواندن ساري - بيشتر از کمانچه استفاده مي کنند
  زيرمجموعه: غيره   آخرين ويرايش توسط: مخفي
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/1350 ثانيه