گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 چنه‌و‌(chenaw)

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
چنه‌و بمعنی "آن گونه" می باشد.
  زيرمجموعه: لغات و اصطلاحات   آخرين ويرايش توسط: مخفي
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/0313 ثانيه