گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 سنگ‌نوشتهٔ آشورى (گل‌گل)

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
سنگ ‌نوشته گل‌گل ملکشاهى در کنار روستاى گل‌گل در فاصله‌ی ۲۵ کيلومترى شهر ايلام بر ديواره‌ی کوهى حک گرديده است. اين سنگ نوشته به دوران آشور بانى‌پال مربوط است و حدود ۳ هزار سال قدمت تاريخى دارد. بر روى سنگ‌نوشته، نقش برجسته‌ی پيکره‌ی يک سرباز آشورى با کلاه‌خود، ماه و ستاره در بالاى سر آن در حالى که پيکانى در دست دارد، ‌مشاهده مى‌شود. در قسمت تحتانى اين سنگ‌نوشته آثار چند جمله از خطوط ميخى حک گرديده که علائم متن آن کشف و ترجمه شده است.
  زيرمجموعه: اماكن تاريخي   آخرين ويرايش توسط: مخفي
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/0703 ثانيه