گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 پل گاوميشان

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
پل زيباي گاوميشان بر روي رودخانه سيمره پس از تلاقي با رود كشكان ساخته شده است. وجه تسميه‌ي آن بر گرفته از كلمه‌ي "گوميشه" يعني محل پرورش گاوميش است و سراورل استين نام اوليه‌ي اين پل را "گاماسا" مي‌نويسد. گاماس از دو كلمه‌ي "گا" به معني "گاو" و "ماس" به معني ماهي تشكيل شده است. گاوميش يا گاو ميشو نام‌هاي ديگر اين پل هستند. بعضي بر اين باورند كه گاوميش نر در قديم جفت خود را گم مي‌كند و در پي يافتن آن تمامي دره‌ها و غارها را در هم مي‌نوردد و سرانجام آن را در غاري در اين محدوده مي‌يابد. از آن پس اين منطقه را گاو ميشو ناميده‌اند.باين پل از پنج چشمه‌ي بزرگ تشكيل شده بود. اكنون فقط يك چشمه‌ي سالم از آن باقي مانده است. ارتباط چشمه ها با مسير حركت آب و طغيان آن محرز مي‌باشد. اين پل بسيار فني و پيچيده ساخته شده و به طوريكه رقيبي جدي براي پل‌هاي مهم به شمار مي‌رود. اين پل شباهت زيادي نيز به پل شادروان در شوشتر دارد و در همان دوران ساخته شده است. پايه‌ها و تكيه‌ گاه‌هاي اصلي پل، مدور و قطورو مصالح آن از سنگ بزرگ و تراشيده هستند. در ابعاد تقريباً مساوي به صورت رگ چين به روي هم چيده شده و پايه‌هاي اصلي پل را به وجود آورده‌اند. داخل اين پايه‌ها با قلوه سنگ و ملاط گچ پر شده است. اين پل طاقچه‌هاي مسدود و بازو موج‌شكن‌هايي دارد كه به وسيله ي راهرو‌ها با چند پله به هم متصل مي‌شوند. كاروانسرا از آن عنوان سر پناه به هنگام عبور استفاده مي‌كرده‌اند.

 
  زيرمجموعه: اماكن تاريخي   آخرين ويرايش توسط: مخفي
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/1221 ثانيه