گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 پل ساسانى

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
اين پل در انتهاى جنوبى دره شهر و در ابتداى تنگه‌اى به همين نام در دامنه‌ی‌ کبيرکوه ، واقع شده است. بناى اوّليه‌ی پل داراى سه چشمه‌ی طاق‌دار بوده است که ۵/۵ متر از هم فاصله داشته‌اند. در طول زمان دو طاق اصلى آن ويران شده بود که در سال‌هاى اخير مرمت شده است. منبع: آثار باستانی، گردشگری و صنایع دستی ایران
  زيرمجموعه: اماكن تاريخي   آخرين ويرايش توسط: مخفي
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/1094 ثانيه