گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 ضرب المثلهای ایلامیان

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
"یه‌ی سه‌ر دیریگ و هه‌فت زوان " معنی : یک سر دارد و هفت زبان کنایه از: آدمهای بی قول وقرار منبع: کتاب ضرب المثلهای ایلامیان
  زيرمجموعه: ضرب المثل   آخرين ويرايش توسط: مخفي
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/0303 ثانيه