گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 يه كي بوش و يه كي بشنه و

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
يه كي بوش و يه كي بشنه و معني اش:يكي بگو يكي بشنو مفهوم اش:اين كه نبايد متكلم وحده بود و به ديگران بايد فرصت اظهار نظر داد منبع:كتاب ضرب المثل هاي ايلاميان ن.يسنده: علي محمد سهراب نژاد
  زيرمجموعه: ضرب المثل   آخرين ويرايش توسط: مخفي
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/0703 ثانيه