شنبه 10 خرداد 1399

انتقاد مشترکان ایلامی از قطع نابهنگام تلفنهای همراه

برخي شهروندان ايلامي از وجود اختلال در سامانه آنتن دهي و قطع ارتباط تلفن همراه خود بدون هشدار و به صورت ناگهاني در اين شهرستان انتقاد كردند.

به عقيده اين افراد در دو روز گذشته برخي از مشتركان با قطع ناگهاني تلفن همراه خود مواجه شدند و اين در حالي است كه هيچگونه بدهي قبلي نداشتند.

"عليرضا صيدي" از شهروندان ايلامي در اين خصوص گفت: از روز گذشته با وجود پرداخت كليه صورتحسابهاي قبلي تلفن همراهم قطع شده و مخابرات در اين خصوص پاسخي روشن نداده است.

وي افزود: با توجه به پرداخت صورتحساب ماههاي آبان و آذر و عدم دريافت صورتحساب دو ماه اخير علت قطع تلفنهاي همراه نامعلوم و تعجب برانگيز است.

"علي رحيمي" يكي ديگر از مشتركان ايلامي نيز با انتقاد از قطع نابهنگام اشتراك خود گفت: در روزهاي گذشته بدون اخطار قبلي شركت مخابرات تلفن همراهم را قطع كرده و پيگيري براي وصل تلفن همراهم نيز با توجه به نگرفتن صورتحساب اين دوره غيرممكن است.

وي افزود: به استناد صورتحساب موجود ماههاي آبان و آذر، مخابرات بدون توجه به فيشهاي پرداختي نسبت به قطع تلفنها اقدام كرده است.

آنچه از سخنان مشتركان ايلامي و پيگيري از طريق شماره‌گيري تلفن همراه و مشاهده صورتحسابها برمي‌آيد از صحت سخنان اين مشتركان حكايت دارد.

با وجود پيگيرهاي انجام شده تلاشهاي خبرنگار ايرنا براي مصاحبه با مسوولان و بررسي علت اين پديده بي‌نتيجه بوده است.

با اتمام كار واگذاري سيم كارت به ثبت نام‌شدگان تلفن همراه در استان ايلام شمار مشتركان ايلامي شبكه تلفن همراه اكنون ‪ ۸۷‬هزار و ‪ ۷۰۳‬نفر است.

نظرات ارسال نظر