دوشنبه 5 خرداد 1399

راهپیمایان‌ایلامی: برای دست یابی به دانش هسته‌ای چون کوه ایستاده‌ایم

راهپيمايان ايلامي شركت‌كننده در آيين گراميداشت روز ‪ ۲۲‬بهمن در ايلام در گفت و گو با خبرنگار ايرنا تاكيد كردند: براي دست يابي به دانش هسته‌اي و ايستادن بر فراز قله هسته‌اي چون كوه ايستاده‌ايم.

آنان كه از نخستين ساعتهاي صبح امروز همچون رودي خروشان خيابانهاي ايلام را در نورديده‌اند با حمل پارچه نوشته و پلاكاردهايي حمايت خود را از دست يابي دانشمندان ايراني به دانش صلح آميز هسته‌اي اعلام كردند.

"فريبرز صفدري" از دانشجويان ايلامي شركت‌كننده در راهپيمايي معتقد است:
ملت ايران هيچگاه از عزم ملي خود براي دست يابي به دانش هسته‌اي عقب نمي نشيند و در اين راه از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كند.

وي افزود: دنيا بايد بدانند مسئله هسته‌اي تنها محدود به گروهي خاص نبوده و تمام ملت ايران خواهان اين حق خود است.

وي دست يابي به دانش هسته‌اي را حق همه ملتها دانست و از زورگويي و انحصارطلبي كشورهاي غربي و در راس آن آمريكا در اين زمينه انتقاد كرد.

اين دانشجو افزود: دست يابي به دانش هسته‌اي ثمره تلاش دانشمندان جوان و متعهد ايراني است و ايران همواره نشان داده از اين حق خود دست نمي‌كشد.

"فريبا قنبري" از فرهنگيان ايلامي شركت‌كننده در راهپيمايي بزرگ ‪ ۲۲‬بهمن نيز به خبرنگار ايرنا گفت: خواست هسته‌اي ريشه در آزاديخواهي ايرانيان و قطع وابستگي به كشورهاي سلطه طلب دارد و اين مهم هدف اصلي پافشاري ايران بر آرمان خود است.

وي كه پلاكاردي با عنوان " انرژي هسته‌اي خواسته‌اي ملي و همگاني است" حمل مي‌كرد افزود: دولتمردان بايد با توجه به عزم ملت براي ايستادگي در اين راه برسر حق ايران در دست يابي به دانش هسته‌اي هپچگاه كوتاهي نكنند.

وي تصريح كرد: تهديد و ارعاب كشورهاي سلطه طلب و آمريكا هيچگاه در دل مردم ايران تاثيري نداشته و مردم به اين تهديدها توجهي ندارند.

به گفته وي هيچگاه نبايد از دشمنان قسم خورده انقلاب انتظار داشت پيشرفت ايران در زمينه‌هاي مختلف به ويژه علمي را تحمل كنند ولي بايد بپذيرند كه ايران قله‌هاي پيشرفت را فتح مي‌كند.

استاندار ايلام نيز كه از شركت‌كنندگان در راهپيمايي ‪ ۲۲‬بهمن است با اشاره به انبوه جمعيتي كه در راهپيمايي شركت كرده‌اند گفت: دشمنان بايد از رويدادهاي گذشته درس بگيرنند و بدانند ايران با تهديد و ارعاب از خواسته هاي خود دست بر نمي‌دارد.

"علي محمد آزاد" افزود: ملت ايران دست يابي به دانش هسته‌اي به عنوان هدفي بزرگ در راستاي تعالي و پيشرفت نظام باور دارد و در اين زمينه پشتيبان مسوولان است.

وي با اشاره به بيانيه‌ها و طومارهاي قشرهاي مختلف مردم و گروههاي مختلف سياسي كشور در حمايت از تلاش مسوولان براي دست يابي به دانش هسته‌اي تصريح كرد: صدور روزانه اين بيانيه‌ها نشان مي‌دهد در اين خصوص نه چپ و نه راست و نه كارمند و نه بازاري هيچيك در راه خود براي حمايت از دست يابي به دانش هسته‌اي ذره‌اي ترديد ندارد.

وي اظهار داشت: كشورهاي غربي بايد بپذيرند مسوولان به پشتوانه حمايت مردم به تهديدهاي آنان وقعي ننهاده و از تصميم خود براي بومي كردن دانش هسته‌اي بر نمي‌گردند.

نظرات ارسال نظر