شنبه 10 خرداد 1399

آگهی استخدام کارشناس کامپیوتر - دانشگاه ایلام

دانشگاه ایلام در نظر دارد یک نفر کارشناس کامپیوتر را استخدام نماید. متقاضیان برای کسب  اطلاعات بیشتر میتوانند به معاونت پژوهشی دانشگاه ایلام مراجعه نمایند.

شماره تلفن مدیریت پژوهشی :۲۲۲۱۹۰۶ ۰۸۴۱

نظرات ارسال نظر