شنبه 30 شهریور 1398

صحت انتخابات خبرگان در ایلام باطل شد!

شوراي نگهبان قانون اساسي، صحت انتخابات خبرگان چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري در حوزه‌هاي انتخابيه آذربايجان شرقي و اصفهان را تاييد و حوزه انتخابيه ايلام را باطل اعلام كرد.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي شوراي نگهبان، اين شورا در نامه خود به وزير كشور اعلام كرد كه صحت انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان در حوزه‌هاي انتخابيه آذربايجان شرقي و اصفهان مورد تاييد قرار گرفته است.

شوراي نگهبان در اين نامه با اشاره به بررسي شكايات و گزارش هيات بازرسي اعزامي به حوزه انتخابيه ايلام، اعلام كرد كه صحت انتخابات حوزه ايلام مورد تاييد قرار نگرفت و در نتيجه انتخابات آن حوزه ابطال گرديد.

نظرات ارسال نظر