برنامه‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، کلیشه‌ای و روزمره شده‌اند

معاون دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفت: برنامه‌هاي فرهنگي طراحي شده براي دانشجويان در سطح ايده آل نيست.

حجت الاسلام والمسلمين حسين واسطي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: برنامه‌هايي كه براي دانشجويان در سطح كشور و بويژه استان ايلام طرح ريزي شده از آنجا كه بر اساس نگرش و نياز سنجي‌هاي واقعي دانشجويان صورت نمي‌گيرد در سطح ايده آل نيست.

واسطي با بيان اينكه در انجام كار فرهنگي شدت و ضعف وجود دارد اظهار كرد: انجام كار فرهنگي به تنهايي كافي نيست بلكه بايد در كنار آن ديگر امور فرهنگي هم فعال شوند.

وي تاثير گذاري واحدهاي فرهنگي بر اساس برنامه‌هاي طراحي شده فرهنگي را در حد ايده آل ندانست و ادامه داد: راز موفقيت ما در اين است كه برنامه‌هاي فرهنگي را بر اساس نيازهاي واقعي كه حقيقت ديني و فرهنگ ما اقتضا مي‌كند، طراحي شود نه بر اساس يك سري معيارهايي نسنجيده كه تجربه ناكارآمدي آنها را بارها ثابت شده است.

معاون دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي ايلام با تاكيد بر اينكه برنامه ريزان بايد واقعيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را در طراحي هايشان مدنظر داشته باشند، گفت: برنامه‌هاي فرهنگي در حال حاضر متاسفانه كليشه‌اي و روزمره شده و در واقع براي همه نيست.

واسطي با اشاره به اينكه ميزان آگاهي فرد و الگوهايي كه بر اساس آن فكرش را تنظيم مي‌كند همه نقش تعيين كننده دارند در طراحي برنامه‌هاي فرهنگي افزود: تنها راه برون رفت از وضعيت موجود نياز سنجي، درك واقعيت‌هاي اجتماعي و مهمتر از همه حركت كردن بر اساس آنهاست .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 13ماه و 8روز