نگرانی مردم ایلام از تاخیر در اعلام صحت انتخابات خبرگان

از ايلام خبر مي رسد مردم اين استان از تاخير در اعلام صحت انتخابات خبرگان استان ايلام نگران هستند و ابراز شگفتي مي كنند. مردم مي پرسند با اينكه در اين استان انتخاباتي سالم برگزار شد و نام آقاي محمدي ايلامي به عنوان فردي كه به مجلس خبرگان راه يافته اعلام گرديد چه چيز موجب طولاني شدن بررسي و اعلام صحت چنين انتخابات سالم و آرامي شده است.

لينك خبر:

http://www.alef.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=3761&Itemid=99999999

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال