شنبه 10 خرداد 1399

مدیرعامل منابع طبیعی ایلام خبر داد: بذرپاشی ۲۹۴ هکتار از مراتع استان

مديركل منابع طبيعي ايلام گفت: 294 هكتار از مراتع استان با گونه‌هاي سازگار اسپرس، ماشك و شبدر وحشي بذرپاشي شد.

عنايت جهاني با اعلام اين خبر به خبرنگار كشاورزي ايسنا افزود: اين عمليات با همكاري مجريان مرتعداري و در عرصه طرح‌هاي مرتعداري اجرا شده كه نقش مهمي در توليد علوفه و سرسبزي مراتع دارد و هم‌چنين 50 هكتار از عرصه‌هاي مراتع استان در سال جاري كودپاشي شده و كود اوره فسفات استفاده شده است.

وي با اشاره به قرق مراتع شهرستان شيروان چرداول نيز براي كمك به مراتع اين شهرستان اضافه كرد: به منظور افزايش توليد علوفه و افزايش توان بازدهي مراتع ضعيف و سرسبزي عرصه‌هاي مرتعي تاكنون 1600 هكتار از مراتع اين شهرستان فوق شده است.

جهاني به اجراي طرح كمربند حفاظتي براي ايجاد حايل بين اراضي ملي و زمينه‌هاي زراعي افراد اشاره كرد و گفت: اين طرح با استفاده از سكوهاي بتني به طول 5200 متر با اعتباري بالغ بر 30 ميليون ريال از محل اعتبارات عمراني استاني هزينه و به اجرا درآمده است.

او اضافه كرد: توسعه فضاي سبز و ايجاد چشم‌انداز حاشيه راه‌هاي اين شهرستان و راه كربلا تاكنون طرح جنگل‌كاري حاشيه جاده به طول 6 كيلومتر و در سه رديف در 2 طرف جاده با استفاده از گونه‌هاي گرمسيري با اعتبار 50 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني هزينه و به اجرا درآمده است.

استان ايلام 500 هزار هكتار جنگل و يك ميليون و 500 هزار هكتار مرتع دارد.

نظرات ارسال نظر