شنبه 10 خرداد 1399

دانش‌آموزان ایلامی از دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای حمایت کردند

جمعي از دانش‌آموزان شهرستان ايلام روز شنبه در همايش نواخته شدن زنگ هسته‌اي، از دستيابي جمهوري اسلامي ايران به فناوري هسته‌اي صلح‌آميز حمايت كردند. اين دانش‌آموزان كه تعدادشان به بيش از يك‌هزار نفر مي‌رسيد با پوشيدن كفن كه بر روي آن شعارهاي "مرگ بر آمريكا" و "انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست" حك شده بود، در محل مديريت آموزش و پرورش اين شهرستان زنجيره انساني تشكيل دادند. اين دانش‌آموزان همچنين با در دست گرفتن پرچم پرافتخار جمهوري اسلامي ايران و نصب تراكتهايي از "محمود احمدي‌نژاد" شعارهاي "انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست" و "اي رهبر آماده آماده‌ايم آماده" بار ديگر نواي قيام و ايستادگي را در فضاي شهر ايلام طنين‌انداز كردند. يكي از اين دانش‌آموزان ايلامي گفت: غربيها نمي‌توانند با ارعاب و تهديد مانع از دستيابي ايران به فناوري هسته‌اي صلح‌آميز شوند. "مهرداد اميني" بيان كرد: دانش‌آموزان استان ايلام نيز همگام با سراسر كشور گردهم آمده‌اند تا از دستيابي ايران به اين دانش‌هسته‌اي براي توسعه همه جانبه كشور حمايت كنند. دانش‌آموز ديگري گفت: دشمنان نظام در تلاشند به هر نحو ممكن مانع از دستيابي ايران به فناوري هسته‌اي براي توسعه همه جانبه شوند. "احمد يوسفي" افزود: دشمنان بدانند كه جوانان ايراني براي دستيابي به توسعه كشور از جان مايه مي‌گذارند. رييس روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش استان ايلام نيز در اين آيين تاكيد كرد: دنيا بايد جمهوري اسلامي ايران هسته‌اي را به رسميت بشناسد. "جبار قبادبيگي" بيان كرد: انگيزه اين حركت عظيم دانش‌آموزان نشانگر تجليل از توانمندي علمي فرزندان در دستيابي به قله‌هاي رفيع علمي است. وي ادامه داد: اكنون حمايت همه جانبه آحاد ملت از دستيابي نخبگان بومي به فناوري هسته‌اي وظيفه‌اي ملي است. نظير چنين آييني در ‪ ۱۴‬منطقه آموزشي استان ايلام برگزار شد.
نظرات ارسال نظر