دوشنبه 22 مهر 1398

طنین غرب -سفرة تهی فقرا

 سال گذشته در روزهاي نزديک عيد باستاني نوروز که در کشور ما ايران رسم است بزرگترها به کوچکترها، اربابان به رعايا، اغنياء به فقرا، شيوخ به مريدان، کارفرما به کارگران پاداش مي دهند رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در جواب خبرنگار که چه عيدي براي مردم داريد فرمودند که عيدي من و دوستان مجلسيم براي مردم ايران طرح تثبيت قيمت مي باشد. اين جمله هر شهروند ايراني را خوشحال و اميدوار مي نمود. همچنين قرار بر اين بود که امسال مردم ايران پول نفت، اين سرمايه ملي را بر سرسفره هاي خود ببينند. اما سال 85 دارد تمام مي شود مردم هنوز در انتظار اين عيدي اندر خم يک کوچه اند . پول نفتي هم ديگر در صندوق ذخيره نمانده که سر سفره مردم بيايد. آري نه تنها عيدي تثبيت قيمتها عملي نشد، قيمت کالا و مواد غذايي سير صعودي پيدا نموده است و قول هاي مسئولين مرا ياد اين آيه شريفه مي اندازد: »لِمَ تقولونَ ما لا تَفعلون، چرا مي گوييد چيزي را که به آن عمل نمي کنيد« امروز در بازار سيب زميني 700، گوجه بالاي هزار تومان به فروش مي رسد. گوجه که به طعام فقرا مشهور بود و ضعفا هميشه مي گفتند اگر چيزي يافت نشود و فقر و کم دستي همنشين گردد نان و گوجه که هست. اما امروز قشر متوسط جامعه و کارکنان اداري هم توان خريد آنرا ندارند، و مسئولين کشور هم که اميد فقرا و محرومين مي باشند و چشم هاي فقرا و ضعفا به عمل و تدبير آ?نها دوخته شده است راه چاره را در اين مي بينند که بياييد سر کوچه ما خريد کنيد. اما افسوس که فاصلة ما تا سر کوچه و بازار تره بار محله آنها هم دور است و هم هزينه بردار. در کنار افزايش قيمت گوشت و مواد غذايي در استان با افزايش سرسام آور قيمت مسکن و اجاره مسکن مواجه مي شويم که طاقت هر انساني را طاق و نفس را در سينه حبس مي کند و انگيزه و اميد به زندگي، روحيه سالم، توان فکر کردن و توان کارکردن را از هر فردي مي گيرد. به اميد آنکه مسئولين ارشد مملکتي که در اخلاص و عدالت محوري آنها شکي نيست و همچنين مسئولين اجرايي استان تدبير و علاجي صحيح و پايدار دريابند که از سير صعودي و کمرشکن افزايش قيمت مسکن، اجاره خانه و مواد غذايي در استان جلوگيري شود

نظرات ارسال نظر