توسعه صنعت گردشگری ایلام موانع ،چالشها

نويسنده:

محمد نورالهي

مسئول روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان ايلام

توسعه صنعت گردشگري ايلام

 موانع ،چالشها

جهت رسيدن به هر هدفي بايد و نبايدهايي وجود دارد و در راه آن هدف نيز موانعي پرشمار چيدمان شده كه رسيدن به هدف را به كندي ميسر مي سازد ، پس آنجاست كه با برنامه ريزي ها و اقدامات صحيح مي توان موانع را مرتفع ساخت تا بتوان در رسيدن به هدف تسريع حصول نمود .

بسياري صنعت گردشگري را يكي از پردرآمدترين صنايع عصر حاضر مي پندارند و ديار ايلام نيز به مثابه ميوه اي نورس با داشتن جاذبه هاي تاريخي كهن ، طبيعتي بكر و فرهنگي ناب ، سرمايه اي گران براي خويش پنداشته تا مصمم پاي در اين وادي گذارد .

در توسعه صنعت گردشگري معمولاً دو صورت مانع وجود دارد ، اول موانعي كه شمول كليه مناطق و ديار بوده و كليت را دربرمي گيرد و دوم موانع ايست كه مختص هر منطقه مي باشد . نگاه اين سطور به اهم موانع توسعه گردشگري در استان ايلام مي باشد كه مي توان آنان را به بخش هاي گوناگون تقسيم كرد :

اولين مانع توسعه صنعت گردشگري در ايلام ، مبحثي به عنوان راه مي باشد كه خود نيز شامل راههاي ورودي به استان (كه  5 ورودي است ) بوده و  اغلب آنها نيز بصورت گذرگاه ميباشند همچنين جاده هاي بين شهري استان كه اغلب نيز ناهموار ، غيراستاندارد و كم عرض بوده ، البته نبايد وجود بيش از 2000 پيچ جاده اي در استان را ازياد برد .اين را بايد اذعان داشت با تلاشهاي وزارت راه وترابري در ساخت بزرگراهها و راههاي ورودي و بين شهري استان پيش بيني مي شود  در آينده نزديك معضل راه در استان به حداقل ممكن برسد .

از ديگر مشكلات فراروي صنعت گردشگري به سبب توپوگرافي خاص استان ، وجود فواصل زياد بين جاذبه هاي گردشگري از همديگر است مضافاً براينكه از مركز استان نيز فاصله ها اغلب بيش از 50 ، 100 و بيش از 200 كيلومتر تا جاذبه ها محاسبه مي شود .

 امنيت ، معضلي مهم كه به خاطر  وجود 420كيلومتر مرز مشترك با كشوري حاصل گشته كه به خاطر نبود امنيت پايدار تأثيري منفي بر منطقه و بالاخص استان ايلام داشته است . به اذعان اكثر كارشناسان صنعت گردشگري ، امنيت از مهمترين فاكتورهاي توسعه گردشگريست كه عدم آن ضربه اي جبران ناپذير از لحاظ مادي و معنوي چه در كوتاه مدت و چه در بلندمدت ايجاد خواهد كرد .

از ديگر موانع ، ضعف زيرساخت هاي گردشگري و استاندارد است كه نقش اساسي در گسترش صنعت توريسم و جلب گردشگر داخلي و خارجي دارد  البته اين را بايد متذكر شد بعد از شروع بكار اداره نوپاي ميراث فرهنگي و گردشگري استان (كه از ادغام دو مديريت ايرانگردي وجانگردي و ميراث فرهنگي تشكيل يافته )با برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلندمدت در اين زمينه افقي روشن در بحث زيرساختهاي گرشگري ديده ميشود ، صدورموافقت نامه ها ، كلنگ زني ها و برنامه ريزي ها گواه اين مسئله مي باشند .

از مهمترين موانع توسعه صنعت گردشگري در استان ايلام نگرشي صرفاً اقتصادي و نه فرهنگي به گردشگري است كه مي توان با آموزش هاي لازم اين نگرشها را برطرف نمود .

براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده و عملياتي كردن برنامه ريزي ها ،داشتن آمار صحيح و مستند از منابع ، مصارف ، درآمدها ، هزينه ها ، ورود و خروج مسافر بصورت جامع لازم و ضروري است كه متأسفانه استان ايلام فاقد چنين آمار دقيق و حساب شده است و ميطلبد تا با اولويت قراردادن اين ضرورت بتوان در برنامه ريزي ها و مقايسه ها حساب شده عمل كرد .و در آخر بايد گفت براي توسعه صنعت گردشگري و تبديل ديار كهن ايلاميان به يكي از قطبهاي مهم گردشگري كشور و منطقه ، اين فرهنگ بايد بوجود آيدكه بدون همبستگي ، همراهي و مساعدت كليه نهادها مرتبطه ، كارشناسان و متخصصان و بالاخص مردم خونگرم و ميهمان نواز استان رسيدن به اين هدف مهم ميسر نخواهد بود .

 

 

 

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 14ماه و 3روز