شنبه 27 مهر 1398

هفت رشته جدید در دانشگاه ایلام راه۰اندازی می۰شود

رييس دانشگاه ايلام گفت: با اخذ قطعي مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، هفت رشته جديد در اين دانشگاه راه‌اندازي مي‌شود.

دكتر"محمد علي‌اكبري" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين رشته‌ها شامل كارشناسي مديريت بازرگاني، زبان وادبيات عرب،علوم آزمايشگاهي دامپزشكي و مهندسي جنگلداري است.

وي ادامه داد: مابقي اين رشته‌هاي جديد نيز شامل كارشناسي ارشد علوم دامي، ادبيات فارسي و علوم قرآن و حديث است.

به گفته وي، با راه‌اندازي اين رشته‌ها، تعداد رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه ايلام به ‪ ۳۶‬رشته افزايش مي‌يابد.

علي‌اكبري تعداد پذيرش دانشجويان در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در مهرماه سال جاري را به ترتيب هفت و ‪ ۳۰‬دانشجو ذكر كرد.

وي يادآور شد: با احتساب اين رشته‌ها تعداد دانشجويان دانشگاه ايلام در مهرماه سال جاري به چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر افزايش مي‌يابد.

نظرات ارسال نظر