دوشنبه 5 خرداد 1399

سرانه جنگل‌های ایلام از سرانه جهانی بالاتر است

سرانه جنگل در استان ايلام بالاتر از سرانه جهاني است.

احمدي ـ معاون منابع طبيعي ايلام ـ با اعلام اين خبر به خبرنگار كشاورزي ايسنا، اظهار كرد: استان ايلام از نظر پوشش جنگلي فاصله مطلوبي با شاخص‌هاي جهاني دارد به طوري كه سرانه جنگل در جهان حدود 8/0 هكتار و آمار دقيق‌تر آن 6 تا هشت هزار مترمربع است و در كشور ايران حدود 2/0 هكتار يعني حدود دو هزار مترمربع جنگل به ازاي هر فرد ايراني است اما در استان ايلام سرانه جنگل حدود يك تا 2/1 هكتار است يعني سرانه مناسبي داريم كه از مطلوبيت جهاني برخوردار است.

وي با اشاره به وجود حدود 641 هزار هكتار جنگل در استان ايلام افزود: حدود چهار درصد جنگل‌هاي كشور در استان ايلام واقع شده است و حدود 11 درصد از رشته كوه زاگرس نيز در محدوده جغرافيايي ايلام قرار گرفته است.

كارشناس منابع طبيعي استان ايلام با اشاره به ايجاد 40 هزار هكتار جنگل‌كاري دست‌كاشت در 10 سال اخير در استان ايلام گفت: سالانه 30 ميليارد ريال اعتبار هزينه جنگل‌هاي دست‌كاشت در استان مي‌شود.

احمدي افزود: طرح ايجاد پارك‌هاي جنگلي، طرح طوبي با محوريت زراعت سالانه در سطح 500 هكتار، طرح ملي نهضت سبز و ايجاد نهالستان‌هاي جنگلي از ديگر طرح‌هاي منابع طبيعي استان ايلام در سال 85 است.

نظرات ارسال نظر