دوشنبه 22 مهر 1398

استاندار ایلام: قبل از اتمام ساخت سد سیمره اراضی حاشیه آن باید تملک شود

استاندار ايلام گفت: قبل از اتمام ساخت سد و نيروگاه سيمره زمينهاي كشاورزي، منازل مسكوني روستاهاي حاشيه اين سد بايد تملك شود.

"علي‌محمد آزاد" روز يكشنبه در نشست بررسي مشكلات سد و نيروگاه سيمره- افزود: در ساخت اين سد نبايد براي ساكنان روستاهاي اطراف آن مشكلي از حيث تملك منازل مسكوني و زمينهاي كشاورزي ساكنان آنها ايجاد شود.

وي تاكيد كرد: توسعه و ايجاد ساخت و سازهاي عمراني نبايد با اصل امنيت و آرامش ساكنان منطقه مغايرت داشته باشد.

مجري طرح سد و نيروگاه سيمره نيز گفت: اكنون اين سد با پيشرفت فيزيكي ‪ ۲۶‬درصد در دست ساخت است.

"كاظم رئوف سرشت" افزود: در سال جاري حدود ‪ ۳۴۵‬ميليارد ريال از محل اعتبارهاي ملي براي ادامه ساخت سد سيمره اختصاص يافته است.

وي ادامه داد: تاكنون بيش از ‪ ۱۰‬ميليارد ريال براي تملك زمينهاي كشاورزي و منازل مسكوني روستاهاي حاشيه اين سد هزينه شده است.

وي توضيح داد: از ابتداي سال آينده نيز با تخصيص اعتبار لازم كار تملك زمينهاي كشاورزي و منازل مسكوني در اين منطقه آغاز مي‌شود.

وي اضافه كرد: ‪ ۳۱‬روستا با جمعيت حدود پنج هزار نفر در قالب ‪ ۶۹۹‬خانوار در حريم داخلي مخزن سد و نيروگاه سيمره شناسايي شده است.

رئوف سرشت گفت: از اين تعداد ‪ ۱۴‬روستا در حوزه استان لرستان و مابقي مربوط به استان ايلام است.

وي توضيح داد: زمينهاي كشاورزي ساحل راست و چپ سد سيمره كه در درون مخزن اين سد قرار مي‌گيرد، حدود چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬هكتار برآورد شده است.

رئوف سرشت مجموع خسارتي كه از حيث تملك زمينهاي كشاورزي، منازل مسكوني، درآمد كشاورزان، تاسيسات و بناهاي خدماتي كه در سال ‪ ۱۳۸۲‬توسط مشاور برآورد شده را ‪ ۲۰۷‬ميليارد ريال عنوان كرد.

سد و نيروگاه سيمره با هدف توليد سالانه ‪ ۸۵۰‬گيگاوات ساعت انرژي برق، كنترل طغيانهاي رودخانه و تامين حقابه پايين دست آن برروي رودخانه سيمره از سال ‪ ۸۱‬تاكنون در حال ساخت است.

نظرات ارسال نظر