داوطلبان ایلامی آزمون سراسری برای بار سوم نسبت به مشکلات برگزاری این آزمون اعتراض کردند

برخي از داوطلبان شركت‌كننده در گروه آزمايشي علوم تجربي آزمون سراسري در ايلام براي بار سوم با اعتراض به بروز مشكلات و ناهماهنگي در برگزاري اين آزمون خواستار توضيح سازمان سنجش كشور در خصوص مشكلات و ناهماهنيگهاي پيش آمده در حوزه‌هاي امتحاني اين شهر شدند.

جمعي از اين دواطلبان روز دوشنبه براي بار سوم با امضاي طوماري خطاب به مسوولان استاني و كشوري خواستار توضيح سازمان سنجش در خصوص كمبود برگه‌هاي پاسخنامه درسهاي تخصصي ارسال شده به حوزه‌هاي امتحاني و نحوه تصحيح اوراق از سوي سازمان سنجش شدند.

اين داوطلبان درطومار خود كه به امضا بيش از ‪ ۲۰‬نفر رسيده با اشاره به كمبود برگه‌هاي پاسخنامه و استفاده ازبرگه‌هاي كپي شده براي ثبت پاسخ دروس تخصصي از مسوولان خواستند از تضعييع حق آنان و هدر رفتن فرصتهاي تحصيلي اين گروه جلوگيري كنند.

دراين نامه تاكيد شده‌است: اكنون تنها دغدغه داوطلبان ايلامي پاسخ سازمان سنجش و اقدام اين ارگان در تصحيح اين اوراق دستنويس شده است كه بايد سازمان سنجش در اين خصوص پاسخ داده و اعلام نظر كند.

در اين نامه با بيان اينكه وقوع اين ناهماهنگي در زمان برگزاري آزمون سبب اتلاف وقت داوطلبان شده آمده است: داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي هنگام برگزاري آزمون داوطلبان و پس از آن به مسوولان اعتراض كرده‌اند كه تاكنون هيچگونه پاسخي از سوي سازمان سنجش نسبت به اين ناهماهنيگها داده نشده است.

در آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي در شنبه هفته گذشته در ايلام داوطلبان پس از پاسخ دادن به سووالهاي عمومي و هنگام پاسخ دادن به سووالهاي تخصصي اين گروه، به علت آنچه از سوي مسوولان كمبود پاسخنامه ارسالي از سوي سازمان سنجش ذكر شد، مجبور به‌درج پاسخ سووالات روي دفترچه‌ها كرده و سپس جوابها را به برگه‌هاي پاسخنامه كپي شده و در برخي موارد ناخوانا انتقال داده‌اند.

بنا به ادعاي برخي از مسوولان برگزاري آزمون در ايلام اين اشتباه ناشي از ارسال اشتباه پاسخنامه آزمون از سوي سازمان سنجش به حوزه‌هاي استان ايلام بوده است.

رونوشتهايي از اين نامه به نمايندگان ايلام در مجلس شوراي اسلامي، استانداري ايلام، خبرگزاري جمهوري اسلامي و وزارت علوم نيز ارسال شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز