عملیات کشت ذرت آبی در شیروان چرداول ایلام آغاز شد

خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا)- گروه كشاورزيعمليات كاشت ذرت بهاري رقم هيبريد به صورت مكانيزه از نيمه اول سال جاري در شيروان چرداول ايلام آغاز شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران، آذرنوش عموزاده، مدير جهاد كشاورزي شهرستان شيروان چرداول با اعلام اين مطلب افزود: تاكنون 80 هكتار از اراضي آبي اين شهرستان به كشت ذرت اختصاص يافته است كه در مقايسه با سال گذشته 30 هكتار افزايش نشان مي‌دهد
وي اظهار اميدواري كرد تا پايان فصل كاشت باتوجه به عملكرد سال‌هاي گذشته و افزايش تقاضاي كشاورزان، سطح زير كشت اين محصول به 250 هكتار افزايش يابد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز