گرد هم آیی سیار روستایی های غرب کشور در ایلام

با هدف ارائه ی پیشنهاد های تازه و بررسی فعالیت و مشکلات کتابخانه های سیار روستایی و پستی اولین گردهم آیی  این کتابخانه ها به صورت منطقه ای در ایلام برگزار شددر افتتاحیه ی این گردهم آیی فرماندار ایلام و مدیریت کانون استان نیز به صحبتهایی در باره ی فعالیت کتابخانه های سیار و پستی پرداختند ، اردوی تفریحی غار توریستی زینه گان و زیارت امام زاده علی صالح نیز  به صورت برنامه های جنبی این گردهم آیی برگزار شد. در حاشیه ی این گردهم آیی فتاح اسماعیلی فرماندار ایلام از مجتمع فرهنگی هنری کانون  بازدید داشتند و روند پیشرفت فعالیتها در مراکز کانون را خوب ارزیابی کردند.


 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز