نهادهای دولتی و خصوصی ‪ ۴۰‬میلیارد ریال به‌تامین اجتماعی ایلام بدهکارن

مدير كل تامين اجتماعي ايلام، از بدهي ‪ ۴۰‬ميليارد ريالي نهادهاي دولتي و بخش خصوصي استان به اين سازمان خبر داد.

"علي‌حسن جوزيان" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
اين ميزان بدهي به علت پرداخت نكردن حق بيمه قانوني از سوي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، بخش خصوصي، كارگاه‌ها و بيمه‌كنندگان به وجود آمده است.

وي علت عمده پرداخت نكردن حق بيمه و تعويق پرداختهاي بخشهاي دولتي و خصوصي را ناشي از نهادينه نشدن فرهنگ بيمه و عدم درك صحيح اين بخشها از ماهيت سازمان تامين اجتماعي عنوان كرد.

وي تصريح كرد: فراواني ميزان بدهي اين بخشها به تامين اجتماعي اكنون چالش بزرگ پيش روي اين سازمان براي تحقق تهعدات خود است.

جوزيان پرداخت نكردن ميزان واقعي حق بيمه، ارايه ليست بدون حق بيمه، كاهش سنوات پرداخت حق بيمه از ‪ ۳۰‬سال به ميانيگن ‪ ۱۶/۵‬و بكارگيري كارگران از بين اتباع بيگانه غيرمجاز و بستن قراردادهاي موقت را از جمله چالشهاي تامين اجتماعي در تامين هزينه بيمه دانست.

وي افزود: اين در حالي است كه درآمد صندوق تامين اجتماعي به عنوان سازماني غير دولتي از محل پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگان تامين مي‌شود.

وي تصريح كرد: با وجود اينكه از اين كارفرمايان از طريق بازرسي واحدها حق بيمه برخي از كارگران اخذ مي‌شود اما بايد ساز و كار به گونه‌اي باشد كه خود كارفرمايان نسبت به پرداخت حق بيمه و ارسال ليست به اين نهاد اقدام كنند.

جوزيان نهادينه كردن فرهنگ توجه به اقدامات تاميني، آگاهي بخشي به كارگران و كارفرمايان و ملزم كردن كارفرمايان به پرداخت حق بيمه كارگران از راهكارهاي جلوگيري از افزايش بدهيهاي سازمانها و كارگاه‌ها به تامين اجتماعي عنوان كرد.

وي خاطرنشان كرد: از جمعيت ‪ ۶۲۰‬هزار نفري ايلام اكنون بيش از ‪ ۱۵۸‬هزار بيمه شده زير پوشش خدمات تامين اجتماعي هستند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز