ادغام مدیریت صنایع دستی در اداره کل میراث فرهنگی و گردگشری استان ایلام

به گزارش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام بعد از گذشت 2 ماه از مصوبه شوراي عالي اداري كشور مبني بر ادغام سازمان صنايع دستي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور ، استان ايلام اولين گام خود را در اين زمينه با برپايي مراسم معارفه معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي خود برداشت .
در روز يكشنبه مورخ هجدهم تيرماه جلسه معارفه مسعود اسكندري به عنوان معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام با حضور رياست سازمان ، معاونين وكاركنان مجموعه صنايع دستي و ميراث فرهنگي و گردشگري در ساختمان مركزي برگزار شد .
جلسه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد توسط كارشناس حقوقي سازمان آغاز شد و سپس مسئول روابط عمومي ميراث فرهنگي وگردشگري به عنوان مجري برنامه ضمن خير مقدم به مسئولين وكاركنان صنايع دستي ، استان ايلام را به عنوان پيشتاز در امر ادغام عنوان كرد .
فريدون محمدي رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گرشگري به عنوان اولين سخنران جلسه اظهار داشتند :" صنايع دستي بخش لاينفك خانواده ميراث فرهنگي و گردشگري است كه به آغوش خانواده بزرگ ميراث فرهنگي و گردشگري آمده است . امروز اگر به مقوله توريسم و گردشگري بنگريم صنايع دستي را دو بال براي به پرواز در آمدن آنها مي توان متصور كرد ، ما با استفاده از صنايع دستي مي توانيم به جذب گردشگر بيشتر بپردازيم و گردشگري را توسعه و رونق دهيم ."
محمدي كم حجم كردن دولت را از سياستهاي دولتمردان خواند و گفت:" كوچك كردن دولت بدين معنا نيست كه هدف راهبردي را فراموش كنيم ، بلكه هدف داشتن يك اقتصاد بخش دولتي با نظارت بخش خصوصي است. ما بايد تلاش كنيم بخش صنايع دستي بومي را هرچه بيشتر رونق دهيم اين بخش مي تواند مشكلات استان را از رهاورد توريسم حل كند ."
پس از قرائت حكم انتصاب آقاي مسعود اسكندري به سمت معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام توسط مجري برنامه ، مسعود اسكندري ضمن استقبال از ادغام صورت گرفته بيان كرد: با آمدن صنايع دستي در دل ميراث فرهنگي و گردشگري ما به جايگاه اصلي خود رسيديم و هدف طراحان اين طرح توسعه صنايع دستي ، بزرگ كردن و رونق آن را مد نظر داشته اند،و اميدواريم با اين اقدام شاهد دستيابي به شعار توسعه گردشگري و رونق صنايع دستي باشيم."
معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام صنايع دستي را از يك سو ميراث فرهنگي دانست كه از سويي ديگر باعث رونق گردشگري مي شود .وي در پايان سخنانش از انتخابش سپاس و قدرداني نمود .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز