نماینده ایلام: اجرای ماده ‪ ۴۴‬اقتصاد کشور را متحول می‌کند

يكي از نمايندگان مردم ايلام، مهران، ايوان و شيروان چرداول درمجلس گفت:
اجراي بند "ج" ماده ‪ ۴۴‬قانون اساسي، اقتصاد كشور رااز حيث خودكفايي متحول مي‌كند.

داريوش قنبري، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: رسيدگي به وضعيت چگونگي اجراي اين ماده كه در نشستهاي تخصصي انجام شده، اكنون با رهنمودهاي مقام معظم رهبري تصويب و به سران سه قوه ابلاغ شده است.

وي گفت: اجراي اين ماده قانوني توسط دستگاه‌هاي اجرايي كه درراستاي تحقق برنامه‌هاي چهارم توسعه و سند چشم‌انداز‪ ۲۰‬ساله نظام بوده، منجر به شكوفايي اقتصادي كشور مي‌شود.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: براساس اين ماده دولت نقش نظارتي ايفا كرده و بخش خصوصي بيشتر از هر زماني وارد عرصه توليد مي‌شود.

قنبري يادآورشد: توسعه‌يافتگي متوازن و همگن كشور و استفاده بهينه از منابع و ظرفيتهاي مناطق مختلف كشور از مهمترين دستاوردهاي اجراي ماده ‪ ۴۴‬قانون اساسي است.

وي اظهارداشت: قشر كم‌درآمد و به ويژه جوانان جامعه در اجراي ماده ‪ ۴۴‬كه منجر به تقويت فعاليتهاي اقتصادي مي‌شود، مي‌توانند از مزاياي بلند و كوتاه مدت اين برنامه بهره‌مند شوند.

وي همچنين نظارت اصولي بر نحوه اجراي قانوني و بدون نقص بند " ج " ماده ‪ ۴۴‬قانون اساسي را از مهمترين اولويت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي قلمداد كرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -4روز