اصلاح‌‏طلبان در طول عمر یک ساله دولت جدید اقلیت بسیار نجیبی بوده‌‏اند

رييس شاخه ايلام سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: فضاي سياسي جامعه ايران در سال‌‏هاي گذشته به اندزاه كافي بسته و پرهزينه بوده است اما مي‌‏خواهند فضا را به سمتي ببرند كه حتي نزديكان دولت نيز نتوانند انتقاداتشان را مطرح كنند.
حجت اسماعيلي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا", با بيان اينكه اصلاح‌‏طلبان در طول عمر يك ساله دولت جديد, اقليت بسيار نجيبي بوده‌‏اند و نه تنها در جهت ناكارآمد نشان دادن دولت عمل نكرده‌‏اند بلكه خيلي مواقع به عنوان منتقد منصف به دولت ياري نيز رسانده‌‏اند، تصريح كرد: نماد رويكرد اصلاح‌‏طلبان را مي‌‏توان در اقليت نجيب مجلس هفتم مشاهده كرد. انتقادات اصلي به دولت نه از ناحيه اصلاح‌‏طلبان كه هنوز سياست صبر و سكوت را دنبال مي‌‏كنند بلكه از ناحيه خود حاميان دولت مطرح شده است.
وي افزود: اين درست نيست كه دولت از انتقادات سازنده هراس داشته باشد چرا كه واقعيت‌‏هاي جامعه چه بخواهيم و چه نخواهيم، خود را نشان مي‌‏دهند.
اسماعيلي باز شدن فضاي نقد را منجر به بهبود عملكرد دولت دانست و گفت: اگر بين حجم انتقاداتي كه به دولت خاتمي مي‌‏شد و آنچه در مورد دولت جديد صورت مي‌‏گيرد، مقايسه‌‏اي بكنيم، تفاوت بسيار زياد آن روشن مي‌‏شود.
وي تصريح كرد: اگر قرار باشد فضاي سياسي به قدري بسته شود كه حتي نزديكان دولت و كساني كه حامي دولت بودند نتوانند انتقاداتشان را مطرح كنند, مشكلات كشور حل نمي‌‏شود.
رييس شاخه ايلام سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: اينكه بخواهيم هر انتقادي را كه مطرح مي‌‏شود، تخريب دولت قلمداد كنيم, مشكلي را از دولت و جامعه حل نمي‌‏كند و تنها دولت را از نقد منصفانه محروم و فضا را براي متملقين باز مي‌‏كند.
اسماعيلي با اشاره به نامه 50 نفر از اساتيد اقتصاد به رييس‌‏جمهور گفت: متاسفانه به جاي اينكه به انتقادات اقتصاددانان پاسخ علمي داده شود، آنها را به سياسي‌‏كاري متهم كردند در حالي كه دولت بايد انتقاد سازنده را حتي اگر از ناحيه مخالفانش باشد، بپذيرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 8روز