کار طراحی موزه مردم شناسی استان ایلام پایان یافت.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان ايلام كار طراحي موزه مردم شناسي كه در روزهاي گذشته به اتمام رسيد.فريدون محمدي مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان ضمن بيان اين خبر به روابط عمومي اظهار داشت :" بعد از اينكه راه اندازي موزه مردم شناسي در استان از اولويتهاي كاري سال جاري برنامه ريزي گرديد قلعه والي به عنوان بهترين مكان در استان جهت انجام اين امر انتخاب گرديد و پس از تخصيص اعتبارات لازم مراحل اوليه راه اندازي موزه با كار طراحي در ماه گذشته آغاز گرديد ." محمدي افزود :" اين طرح در قالب تبديل بناي تاريخي قلعه والي شهر ايلام به موزه مردم شناسي اجرا گرديد كه شامل مذكور شامل طراحي هاي نورپردازي ، ويترين ، مرمت و اصلاح كليه گچبريها و قسمت هاي اصلي بنا ، كف سازي ، نازك كاريها كه شامل نبش گيري كليه طاق ها و قوسها و طاقچه ها ونيز طراحي فضاي داخلي مي باشد .كه با اعتباري در حدود 60 ميليون ريال صورت گرفت ." عبدالمالك شنبه زاده كارشناس ناظر طرح راه اندازي موزه مردم شناسي نيز در گفتگويي با روابط عمومي اظهار داشت :" طرح مذكور در اداره كل موزه های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور نيز به تاييد نهايي رسيده است و هم اكنون كار قرارداد و آغاز به كار تبديل قلعه به موزه در حال انجام مي باشد و قرار است تا اواخر تير اين كار به اتمام برسد."وي افزود :" كار ساخت مجسمه هاي مردم شناسي موزه در حدود 80% صورت گرفته است كه اين مجسمه ها شامل پيكره هايي جهت نمايش آداب و رسوم ايلات مناطق مختلف استان ايلام و نيزپيكره هاي شبيه سازي برخي از شخصيت هاي برجسته در تاريخ گذشته استان مي باشد كه پس از تبديل قلعه والي به موزه در مكان مذكور نصب خواهد شد.لازم به توصيح است است عمليات اجرايي راه اندازي موزه مردم شناسي شهر ايلام هم اكنون در حال اجرا مي باشد . 

 www.ilam-miras.ir

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -5روز