اکیپ‌‏های ویژه سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق شکار ممنوع ایلام مستقر هستند

به منظور حفاظت از گونه‌‏هاي جانوري استان ايلام در فصل توليدمثل, اكيپ‌‏هاي ويژه اداره محيط زيست استان ايلام به صورت دائم در مناطق شكار ممنوع مستقر بوده و تدابير ويژه‌‏اي به كار مي‌‏بندند.
محمدي، مديركل محيط زيست استان ايلام، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، گفت: در بخشي از مناطق استان ايلام به دليل گرمسير بودن, زاد و ولد حيوانات وحشي نظير كل و بز و قوچ و ميش نسبت به ساير مناطق سردسير استان, يك ماه زودتر شروع مي‌‏شود.
وي افزود: ماموران اداره كل محيط زيست استان ايلام به صورت دائم وضعيت گونه‌‏هاي جانوري را كنترل مي‌‏كنند.
محمدي گفت: استان ايلام داراي سه زيستگاه بسيار مطلوب در مناطق مرزي است كه به صورت مرتب, اكيپ‌‏ها در اين مناطق مستقر بوده و وضعيت را كنترل مي‌‏كنند.
وي تصريح كرد: اين برنامه بدون وقفه در مناطق مهم استان ايلام بخصوص مناطق شكار ممنوع به اجرا در مي‌‏آيد، ضمن اينكه در مناطق حفاظت شده به ويژه مناطق مرزي و جنوبي كه گرمسيري محسوب شده و زيستگاه‌‏هاي مهم كل، بز، قوچ و ميش استان است نيز، كنترل‌‏ها به شكل منسجم صورت مي‌‏گيرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -7روز