نشست علمی "سنت و مدرنیسم، چالشها و فراسوها" در ایلام برگزار شد.

نشست علمي "سنت و مدرنيسم، چالشها و فراسوها" با حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استادان دانشگاه‌هاي ايلام، دانشجويان و اصحاب رسانه شنبه‌شب در محل سرسراي اجتماعات فرهنگيان شهر ايلام برگزار شد.

اين نشست از سوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام و با هدف بحث و تبادل نظر پيرامون وضعيت جوامع در دوران گذار و چالشها و فراسوهاي سنت و مدرنيسم برگزار شد.

در اين نشست حاضران با قرايت مقاله، برگزاري ميزگرد و پرسش و پاسخ در خصوص ديدگاه‌هاي نوين علم جامعه‌شناسي به بحث و تبادل نظر در خصوص وضعيت كنوني جوامع در حال گذار از سنت به مدرنيسم پرداختند.

در حاشيه اين نشست نيز در ميزگردي با حضور دكتر" عماد افروغ" رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و استاد دانشگاه، دكتر "داريوش قنبري" نماينده مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي ايلام در خصوص سير تاريخي انديشه‌هاي انساني و مكاتب فلسفي بحث و تبادل نظر شد.

در اين ميزگرد دكتر"عماد افروغ" در سخناني بر ضرورت تبيين ويژگيهاي جامعه اسلامي و تلاش براي بازتعريف وضعيت مدرن براي جلوگيري از تبعات ناخوشايند ترويج مدرنيسم افراطي در جامعه تاكيد كرد.

وي چالش عمده جوامع در حال گذار را پديد آمدن تفكر و فرهنگ اقتباسي و استحاله فرهنگي جامعه عنوان كرد و از انديشمندان كشور خواست در راستاي ظرفيتهاي جامعه اسلامي و بومي كردن انديشه‌هاي نوين با تكيه بر آموزه‌هاي ديني تلاش كنند.

دكتر "عماد افروغ" براي شركت در نشست فرهنگي و اجتماعي كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر ايلام به اين استان سفر كرده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز