افروغ: تقدم سیاست و اقتصاد بر فرهنگ آسیبی جدی است.

يكي از نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: تقدم سياست و اقتصاد بر فرهنگ آسيبي جدي بوده كه همواره كشور ما با آن مواجه است.

دكتر"عماد افروغ" روز شنبه در نشست فرهنگي و اجتماعي استان ايلام افزود:
در حاليكه انقلاب ما فرهنگي بود و اين فرهنگ است كه بايد بر اقتصاد و سياست سيطره داشته باشد.

وي افزود: اگر فرهنگ خوب تئوريزه شود و حركت امام از حيث صبغه فلسفي و فرهنگي خوب تبيين مي‌شد امروز ما حال و روز ديگري داشتيم.

وي همچنين اظهارداشت: يكي از جفاهاي كه در حق انقلاب ما شد اين است كه آنطور كه بايد حركت انقلاب خوب تئوريزه و تبيين نشد.

وي افزود: ما اگر از ابتدا جوهره الهي انقلاب را فهم مي‌كرديم امروز حداقل فرهنگي‌تر بوديم.

وي افزود: گاهي تلاشهايي شده و از عناوين دم دستي براي تبيين فعاليتهاي فرهنگي كشور استفاده شده اما با توجه به جوهره فلسفي و خاص الهي انقلاب جوابگو نيست.

وي ادامه داد: "ما فرهنگي‌ها احساس تنهايي مي‌كنيم و بايد يك تنه و با پشتوانه توكل بر خدا از طرحهاي فرهنگي دفاع كنيم".

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: به همه چيز از زاويه اقتصاد، پول، درآمدزايي حتي فرهنگ را با نگاه درآمدزايي و اشتغالزايي مي‌نگرند و نتيجه اين است كه اقتصادمان هم حل نمي‌شود.

افروغ گفت: بايد نگاه‌ها فرهنگي باشد و گرنه توسعه در بخش سياست و اقتصاد لاينحل مي‌ماند.

اين نماينده مجلس با ذكر اينكه چرا نگاه‌ها ريشه در اقتصاد و سياست زدگي دارد، افزود: دو رابطه به نام قدرت و ثروت است كه باعث مي‌شود قدرت به ثروت بيانجامد و فرهنگ مهجور بماند.

وي تاكيد كرد: اقتصادزدگي و سياست‌زدگي به هيچ وجه توجيه‌پذير نيست اين فرهنگ است كه بايد خط بدهد.

افروغ با ذكر اينكه مگر مي‌شود هنرمند و فرهنگي بي‌طرف باشد افزود: ما فرهنگيان بايد نقد كنيم چون با هنر سر و كار داريم و اين ارزش فرهنگي با هيچ‌چيز معاوضه نمي‌كنيم.

اين نماينده مجلس گفت: اصحاب فرهنگ بايد هميشه معتقد باشند چرا كه اصحاب فرهنگ حقيقت‌گرا هستند.

وي در جواب كساني كه با خطاب به منتقدان دولت در مجلس "بر طبل مي‌كوبند، نقد مي‌كنيد" گفت: مصلحت كار اهل فرهنگ نيست كار اهل سياست است چرا كه رسالت فرهنگيان با ديگر متفاوت است.

عضو اصولگرايان مجلس افزود: فرهنگي رند است و از يكي از خصلت‌هاي بارز آنان اين است كه حداقل از مصلحت‌گرايي پرهيز مي‌كنند.

وي افزود: اهل فرهنگ ابزارگرا نيست، يعني در كار آنان هدف وسيله را توجيه نمي‌كند چرا كه اگر كار ما اين باشد واي به حال سياست‌مداران و اقتصادانان.

وي با ذكر اينكه هدف مبارك و تعالي است اما اينكه ما از هر وسيله استفاده كنيم اين با اهل فرهنگ سنخيت ندارد.

وي گفت: وجه تمايز فرهنگيان با ديگران در اين است كه هدف وسيله را توجيه نمي‌كند چرا كه يكي از وجه‌هاي متمايزكننده انقلاب ما از ساير انقلابها نيز همين بوده است.

وي تاكيد كرد: شما كه نقد مي‌كنيد و به‌نوعي ديگران را زير سووال مي‌بريد اگر نقد نكنيد يا اهل سياست هستيد يا تجارت.

وي با بيان اينكه در جمهوري اسلامي ايران كساني كه به‌نوعي قلم در دست مي‌گيرند، خردورزي و هنرورزي مي‌كنند وظيفه‌اي سنگين بردوش دارند.

وي گفت: يكي از خصايص بارز امام (ره) حقيقت گرايي بود تا جاييكه به خاطر مصلحت مجبور شدند صلح را بپذيرند، فرمودند: اين جام زهر است و اين يعني اينكه اهل حقيقت است.

وي تاكيد كرد: امام خميني(ره) پيامبر زمان بود چرا كه در آن شرايط خاص جهاني توانست انقلاب شكوهمند اسلامي را به پيروزي برساند.

و با ذكر اينكه نمي‌گويم وحي به امام (ره) نازل مي‌شد تاكيد كرد: اما امام راحل انتشاردهنده وحي بود كه به پيامبران نازل شده بود.

وي سپس به ارسال نامه رييس جمهوري ايران به رييس جمهوري آمريكا اشاره كرد و افزود: اين نامه در راستاي يك مقابله نرم‌افزارانه و جهت آگاهي‌بخشي ارسال شد.

وي با ذكر اينكه به تفسيرهاي اغراق آميز از اين نامه نقدهايي داشتم افزود: اصل ارسال نامه اقدامي درست بود اما اين نامه به جاي اينكه محرمانه باشد بايد سرگشاده مي‌بود.

وي افزود: مگر امام (ره) با كسي محرمانه بحث داشت، اهل فرهنگ محرمانه، سري و بسياري سري سرشان نمي‌شود.

وي خطاب به حاضران در اين نشست فرهنگي، اجتماعي گفت: هيچ وقت حقيقت را پيش‌پاي مصلحت ذبح نكنيد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز