افروغ: اختیارات شوراهای شهر و روستا باید افزایش یابد.

رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد به‌منظور تمركززدايي اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و روستاهاي كشور افزايش يابد.

دكتر"عماد افروغ" روز شنبه در جمع اعضاي شوراي اسلامي شهر ايلام افزود:
رابطه مركز پيراموني با محوريت اقتصاد نفتي باعث شده كه همه چيز در مراكز به ويژه تهران ختم شود.

وي ادامه داد: در جريان دولت‌سازي رضاخاني كه به اصطلاح تمركزگرايي سياسي اتفاق افتاد به تدريج همه چيز حتي خلاقيت، نوآوري، برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و خدمات نيز با محوريت تدوين شد.

وي اظهارداشت: اين در حالي است كه رابطه مركز پيراموني نيز بعداز پيروزي انقلاب اسلامي تشديد شده است و كمي چاشني و مايه انقلابي به آن زدند و آن را توجيه كردند.

وي گفت: يكي از آفتهاي جدي كشور اين است كه تهران به عنوان كانون تصميم‌گيري كشور تبديل شده است.

وي افزود: تهران اكنون به مانند دستگاه‌هاي مكنده كليه اطلاعات استانها را مي‌بلعد.

افروغ گفت: تا زماني كه تصميم‌گيري از مركز با پشتوانه اقتصاد نفتي به ديگر استانها واگذار نشود، محروميت از بين نمي‌رود.

وي يكي از راه‌هاي جلوگيري متمركز شدن فعاليتها در مركز به ويژه تهران را تقويت نهادهاي مردمي دانست.

افروغ افزود: شوراهاي اسلامي شهر و روستا به‌عنوان تصميم‌گيران برآمده از اراده مردم مي‌توانند از متمركز شدن فعاليتها در مركز جلوگيري كنند.

وي با ذكر اينكه تحقيقات نشان مي‌دهد كه علت محروميت كشور ناشي از تحريمهاي قومي و ساختاري نيست افزود: ما قانوني نسبتا قومي نداريم كه به تقويت يا تضعيف قومها بيانجامد.

اين نماينده مجلس افزود: رابطه مركز پيراموني و تجميع شدت قدرت و تصميم در اجرا باعث نامتوازن شدن مناطق شده است.

وي گفت: گسترش اختيارات شوراها مبتني بر نظارت از بالا مي‌تواند از تمركز زدايي جلوگيري كرده و باعث شود كه برخي تصميم‌ها از پايين به بالا براي نتيجه‌گيري منعكس شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: كسي با نظارت مخالف نيست اما بايد اختيارهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا افزايش يابد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز