استاندارایلام: امام خمینی (ره) مظهر آزادگی است

استاندار ايلام گفت: امام خميني (ره) شخصيتي بي‌بديل بوده كه مظهر آزادگي و شهامت است.

"علي‌محمد آزاد" روز يكشنبه در آيين محلي سوگواري ارتحال امام خميني (ره) كه با شركت شمار زيادي از روستاييان و عشاير منطقه ايلام برگزار شد، افزود: فرمان تاريخي امام (ره) در صدور حكم سلمان رشدي نمونه بارزي از شهامت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران است.

وي اظهار داشت: تبيين ابعاد شخصيتي امام (ره) در بين قشر جوان جامعه وظيفه همه دستگاه‌ها اعم از فرهنگي و اجرايي است.

وي تصريح كرد: مي‌توان با اجراي ويژه برنامه‌هاي فرهنگي شخصيت برجسته امام (ره) را بيش از پيش به نسل جوان معرفي كرد.

وي ادامه داد: درخت تنومند انقلاب اسلامي به پشتوانه حركت تاريخي امام (ره) رشد و نمو كرد و امروز مي‌توان باروري اين درخت را در عرصه‌هاي مختلف علمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي مشاهده كرد.

وي اظهار داشت: اكنون پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران همچون آفتابي پرتو افشاني مي‌كند و جهانيان به ويژه غرب و شرق را به دنبال خود كشانده است.

آزاد افزود: پيوند ملت سرافراز ايران اسلامي با مسوولان نظام ناگسستني بوده و امروز به واسطه اين پشتوانه مردمي است كه قله‌هاي علم و تكنولوژي يكي پس از ديگري به دست جوانان اين مرز و بوم فتح مي‌شود.


نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز