استاندار ایلام: نظارت بر روند اجرای طرحهای عمرانی باید تشدید شود

استاندار ايلام گفت: نظارت بر روند اجراي طرحهاي عمراني به منظور رعايت استانداردهاي ساخت و ساز بايد دراستان تشديد شود.

"علي‌محمد آزاد" روز دوشنبه در نشست اعضاي شوراي فني ايلام كه در محل استانداري انجام شد، افزود: كارشناسان دفتر فني در دستگاه‌هاي اجرايي استان بايد برابر ضوابط بر روند اجراي طرحهاي عمراني نظارت دقيقي داشته باشند.

وي ادامه داد: نظارت دقيق و مستمر بر روند طرحهاي عمراني باعث مي‌شود سرمايه‌هاي ملي كه براي اجراي اين طرحها در بخشهاي مختلف هزينه شده به راحتي هدر نرود.

وي همچنين تاكيد كرد: كليه كارگران شاغل در كارهاي ساختماني در اين استان به منظور استفاده بهينه از فعاليتهاي آنان در بخش ساخت و ساز مكلف به كسب گواهينامه مهارتهاي فني هستند.

آزاد افزود: افزايش مهارت فني كارگران نقش مهمي در جلوگيري از آسيبها و تلفات جدي حوادثي مانند زلزله دارد.

استاندارايلام گفت: مقاوم‌سازي و رعايت استانداردهاي فني در ساخت و سازها و اجراي طرحهاي عمراني منجر به كاهش تلفات انساني و هزينه‌هاي اضافه مي‌شود.

در ادامه اين نشست گزارشي از نحوه نظارت و ارزيابي بر ‪ ۱۹‬طرح عمراني توسط دفتر فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ايلام ارايه شد.


نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 3روز