پروژه عبور کنارگذر شرقی از پارک چغاسبز با حکم دادگستری متوقف شده است

مديركل منابع طبيعي ايلام گفت: تنها چهار كيلومتر نهايي كنارگذر (جاده كمربندي) شرقي ايلام از ميان پارك جنگلي چغاسبز عبور مي‌كند و هم اكنون اين پروژه با حكم دادگستري متوقف شده است.

عنايت جهاني با اعلام خبر به خبرنگار كشاورزي ايسنا اظهار كرد: كنارگذر شرقي ايلام به طول 12 كيلومتر از دره ارغوان تا ميدان امام حسين (ع)‌ است كه در هشت كيلومتر ابتداي اين كمربندي كه فاقد پوشش جنگلي است هيچ مشكلي با راه و ترابري نداريم اما چهار كيلومتر پاياني آن از محدوده پارك جنگلي چغاسبز مي‌گذرد كه ما در حين مطالعه اين طرح، مخالفت خود را با اجراي آن اعلام كرديم.

او با بيان اين كه متاسفانه پاسخي به مخالفت و اعلام ممنوعيت ما داده نشده است، افزود: علاوه بر مخالفت كتبي ما، رييس شوراي عالي جنگل كشور نيز با ذكر دليل خواستار تغيير مسير كمربندي شده است.

جهاني ميزان تخريب جنگل در پارك را 70 هكتار عنوان كرد و گفت: اين جاده در حال حاضر 15 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و با حكم دادگستري متوقف شده است.

مديركل منابع طبيعي استان اضافه كرد: اين جاده باعث مي‌شود اين پارك جنگلي به دو نيمه شرقي و غربي تقسيم شود و ساخت و سازهاي كنار جاده در بخش شرقي قرار مي‌گيرد و نگراني اين است كه به تدريج تخريب به بخش غربي كشيده شود.

وي دستگاه‌هاي دست‌اندركار اين پروژه را محيط زيست، ميراث فرهنگي و گردشگري، جهاد كشاورزي و استانداري اعلام و پيشنهاد كرد: چهار كيلومتر پاياني اين كمربندي خارج از محدوده پارك و از كنار آن ساخته شود و با حداقل تخريب به ميدان امام حسين (ع) وصل شود.

جهاني گفت: اگر يك دستگاه اجرايي بنا به دلايل فني يا مسائل مهم ديگر از اهداف تخريب جنگل عدول كند به معني عقب‌نشيني نيست بلكه به معني نگاه خيرخواهانه و غير صنفي است كه همه دستگاه‌ها بايد به آن توجه داشته باشند.

پارك جنگلي چغاسبز در كنار شهر ايلام قرار دارد و تفرج‌گاه مردم محسوب مي‌شود، چهار هزار و 170 هكتار مساحت دارد و در صورت عبور جاده كمربندي هشت هزار و 600 اصله درخت دست كاشت و 50 هزار اصله درخت و درختچه از گونه‌هاي طبيعي آن نابود مي‌شو

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 3روز