پنج روستای نمونه گردشگری استان ایلام در فهرست مناطق گردشگری کشور قرار گرفت.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايلام گفت: پنج روستاي نمونه گردشگري با قابليت تاريخي و طبيعي در اين استان در فهرست مناطق گردشگري كشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام  "فريدون محمدي" اظهار داشت: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور فهرستي از روستاهاي با قابليت جلب گردشگران داخلي و خارجي تهيه مي‌كند. وي ادامه داد: از ‪ ۲۰‬روستاي استان با قابليت جلب گردشگر پس از مراحل كارشناسي، اين سازمان با سرمايه‌گذاري در پنج روستاي ايلام به‌منظور توسعه گردشگري موافقت كرد. وي اظهار داشت: اين روستاها شامل "پشت قلعه آبدانان"، "زنجيره عليا"، "سرابكلان"، "حيدرآباد ميشخاص" و "كلم" بوده كه هر كدام از اين روستاها داراي سابقه تاريخي و داراي جاذبه‌هاي طبيعي هستند. وي يادآور شد: اكنون كار حريم‌گذاري و ترسيم نقشه جغرافيايي اين مناطق آغاز شده است. محمدي اضافه كرد: اين سازمان با حمايت از بخش خصوصي در اين روستاها به ايجاد جاده دسترسي مناسب، ساخت هتل و مهمانپذير و زيباسازي فضاها در اين روستاها براي جلب گردشگران اقدام مي‌كند. وي تاكيد كرد: ايجاد امكانات و تجهيزات خدماتي براي سهولت مسافران نقش موثري در جلب گردشگران داخلي و خارجي دارد. وي گفت: اكنون مقدمات كار براي ايجاد فضاسازي بهينه در اين روستاها انجام شده است. استان ايلام با يكهزار ابنيه فني و تاريخي داراي جاذبه‌هاي فراواني براي جلب گردشگران است

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 17ماه و 8روز