افتتاح طرحهای بزرگ میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام به مناسبت هفته دولت

به گزارش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام به مناسبت فرارسيدن هفته دولت در استان ايلام سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان همگام با ديگر نهادهاي دولتي و در راستاي توسعه استان اقدام به افتتاح طرح حاي خود مي نمايد . بنابر اين گزارش فريدون محمدي رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ايلام در اينباره اظهار داشت :" با توجه به اينكه طرح هاي بزرگ و توسعه اي معمولاً در مناسبتهاي مهم در كشور افتتاح مي شود اين سازمان با تلاشها و پيگيريهاي خود توانست چهار طرح و پروژه را جهت افتتاح در هفته دولت آماده نمايد كه اين طرحها در راستاي توسعه پايدار و اشتغالزايي و نيز در راستاي اهداف سازمان صورت مي گيرد ." محمدي گفت :" اين طرح ها شامل افتتاح فاز اول موزه مردم شناسي شهر ايلام واقع در بناي تاريخي قلعه والي است كه با هدف نمايش سنتها ، آئينها و پوشش محلي استان صورت مي گيرد .افتتاح فاز اول موزه شامل طراحي و مرمت قلعه و تغير كاربري آن و نصب مجسمه هاي مربوطه مي باشد اين طرح از فروردين 85 شروع شده و در هفته دولت به پايان مي رسد كه اعتبار اين طرح حدود يك ميليارد ريال بوده است همچنين در اين هفته شاهد افتتاح سه طرح گردشگري شامل هتل رستوران تجريان چواراز شهرستان ايلام هستيم كه از سال 81 طرح هتل رستوران آغازشده است و اعتبار آن دو ميليارد ريال بوده كه ازمحل صندوق تعاون تأمين شده است . دومين طرح گردشگري كه در اين هفته افتتاح مي شود هتل شهرستان دهلران مي باشد كه از سال 84 اجراي آن آغاز گرديده بود . اعتبار لازم براي ساخت اين هتل 1000ميليون ريال بوده كه از تبصره 3 و اعتبارات يارانه اي بانك كشاورزيتأمين شده است . سومين طرح گردشگري جهت افتتاح در هفته دولت مهمانپذير و رستوران شهرستان ايوان مي باشد كه اين طرح نيز از سال 82 آغاز گرديده بود اعتبار هزينه شده در اين پروژه نيز 480 ميليون ريال بوده كه از اعتبارات يارانه اي بانك تجارت هزينه شده بود . محمدي در پايان ابراز اميدواري نمود با افتتاح طرحهاي يادشده گامي مهم در جهت توسعه گردشگري و حفظ مواريث فرهنگي و بومي استان برداشته شود . www.ilam-miras.ir

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -4روز