به مناسبت هفته‌ی دولت نمایشگاه صنایع دستی در پارک جنگلی "چغاسبز" برگزار شد.

صنایع دستی استان ایلام ، به مناسبت هفته‌ی دولت نمایشگاهی از کارهای دستی هنرمندان ایلامی را در پارک جنگلی "چغا سبز" برگزار کرده است. در این نمایشگاه محصول کار و ذوق هنرمندان استان همانند فرش، گلیم نقش برجسته، جاجیم، نمد و... در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته است. به گفته ی "اسکندری" مدیر صنایع دستی ایلام از ابتدای سال جاری تا کنون هر ماه یک نمایشگاه از سوی این تشکیلات برگزار شده است. عمده ترین مشکلات صنایع دستی استان از دیدگاه نامبرده نبودن بازار فروش است.

آنچه در این نمایشگاه مورد توجه و استقبال بازدید کنندگان قرار گرفته است، نوازندگی "دوزله" توسط هنرمند ایلامی "علی دوست فلاحتی" برای آنان بوده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -13روز