برگزاری طرح آموزشی مدیریت جامع آب و خاک در ایلام

 به گزارش موج به نقل ازسايت خبري وزارت نيرو ، مسئول هماهنگي امور ترويج و نظام بهره برداري استان ايلام گفت: هدف از برگزاري اين كارگاه آموزشي بهره برداري بهينه از منابع آبي و اراضي تحت پوشش سد كرخه در دشت عباس دهلران و ارتقا توانمندي هاي فني و علمي بهره برداران اين حوزه است.
شريفي راد افزود: در اين كارگاه آموزشي نمايندگان ادارات محيط زيست، امور عشايري امور آب و زراعت، آب و خاك و نماينده دفتر ترويج وزارت جهاد كشاورزي حضور داشتند.
وي گفت: اعتبار اين كلاس آموزشي از محل اعتبارات ملي تامين شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -13روز